Vanliga frågor

closed
Vad är Radon och är det farligt?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radium bildas i sin tur från naturligt förekommande uran i berggrund och jordarter. När radon sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, de så kallade radondöttrarna. Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.  

Risken att drabbas av lungcancer ökar linjärt med halten, det vill säga ju högre radonhalt desto högre risk att utveckla lungcancer. Det finns dessutom en stark samverkanseffekt mellan radon och rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden, av dessa är cirka 450 rökare.

I bostäder kan radonet komma från tre olika källor:

  • Marken runtom och under bostaden

  • Byggnadsmaterialet

  • Hushållsvattnet

Det är viktigt att veta från vilken eller vilka källor radonet kommer för att sätta in rätt åtgärder.

Hur ofta ska man byta filter i sin Radovac radonsug?

Vi rekommenderar att filtret byts 1 ggr/ år

Reparerar ni andra fabrikat än Radovac?

Ja, i den mån det finns reservdelar.

Finns det reservdelar och går det att laga en gammal trasig Radovac 224?

Oftast är det fläktmotorn eller spänningsenheten som går sönder och vi har reservdelar till denna modell.

Vad är en radonsug?

Det kan vara allt från enkla 12V-fläktar till speciella gasfläktar.
Det gemensamma är huvudsyftet, att skapa ett större undertryck under grundplattan än det som är i huset.
Då vänds luftströmmen så att den går från huset ner i grunden, vilket då hindrar radongasen att läcka in i huset.
Detta sker genom att ett eller flera hål borras genom grundplattan.
Luften, och radongasen, sugs via rör genom radonsugen och vidare ut genom huset där radongasen snabbt späds ut till ofarliga nivåer.

Hur installeras en radonsug?

Radonsugen installeras genom att ett eller flera hål borras genom grundplattan.
Dessa hål kopplas genom rör ihop med radonsugen på sugsidan och utloppet sker genom yttervägg.
Radonsugen bör installeras i uppvärmt utrymme.
Vid installation i kallt utrymme (< 16ᴼ C) måste både radonsugen och anslutande rör isoleras omsorgsfullt. Radonsugen ansluts till ett jordat 230 volts uttag.
Anslutningskabel medföljer.

Hur vet man vilka rör man ska ha?

50,8mm rör är det som passar insug och utblås i Radovac och används till den huvudsakliga rördragningen. Om flera sugpunkter ska användas kan man med fördel gå med 32mm rör genom plattan för att sedan via gummimuff gå över till 50,8mm rör.

Vad innebär kursen Radon i byggnader?

Mathias Tagesson, har genomgått kursen Radon i byggnader, som gavs i samarbete med Svensk radonförening, med godkänt slutprov. Utbildningen innehöll bl.a. hälsorisker, radonkällor (mark, byggnadsmaterial, vatten), mätning av radon i inomhusluft, radonåtgärd beroende på källa, lagstiftning, undersökningsmetodik och åtgärder vid nyproduktion.