För företag – utöka dygnets timmar med hjälp av oss

Dygnet har bara 24 timmar. Ni kan utöka det med hjälp av oss. Vi monterar, lagerhåller och distribuerar era produkter. Vi erbjuder en komplett lösning med inköp, kontroll eller montering av era varor, lagerhållning samt distribution till slutkund. Vi kan lagerhålla allt från små kartonger till gods på pall. Kontakta oss.