Försäljningsvillkor

Betalning sker med:

Klarnas olika betalningslösningar:
Betalmetoder:
Betala direkt
Kortbetalning och Banköverföring.
Betala senare
Faktura 14 dagar
Dela upp
Delbetalning.

Samt Klarnas villkor.

Pris

I priserna ingår moms med 25 %.
Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Dimont inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms, vi kontaktar då köparen.

Vi reserverar oss för felaktigt angivna priser eller produktbeskrivningar och förbehåller oss rätten att avbryta köp vid dessa tillfällen. Detsamma gäller vid fel i lagersaldo.

Vi skickar fraktfritt inom Sverige.

Leverans

Normal leveranstid är ca 2-5 arbetsdagar (vardagar) efter det att vi har mottagit Er beställning.

Varorna skickas till ombud där ni hämtar ut dem efter att ni mottagit avisering.

Varor

Varor kan ej avhämtas hos Dimont annat än efter överenskommelse.
Outlöst sändning som återgår faktureras kunden.
Returfrakter samt hanteringskostnader debiteras med minst kr 300 exkl. moms.
Retur av produkt eller byte,utgår alltid leverantörens returkostnader och hanteringsavgifter.
Beställningsvaror har ingen ångerrätt.

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till returadressen i perfekt och oskadat skick.
Du som kund står för returfrakten, samt eventuella hanteringsavgifter tillämpade av tillverkaren vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar.

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till Returadressen i perfekt och oskadat skick.

SKADAT GODS VIKTIGT ATT VETA

När kund tar emot leveransen är det viktigt att han/hon omedelbart besiktigar paketet.
Om godset är skadat vid mottagandet av leveransen, ta emot godset men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först chauffören gör en anmärkning på kvittensdelen.

Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras.
Spara alltid den bekräftelse / påskriven följesedel du får, att er leverans/ varan är skadad.
Om detta inte görs utgår ingen betalning för skadan.

Hör av er direkt till oss på Dimont 070-3787669 eller E-post info@dimont.se

Försenad leverans

Ersättning utgår inte från Dimont vid försenad leverans eller dylikt.
Inget ersättningsanspråk kan göras på företaget som anledning av en försenad leverans.
Som kund behöver du aldrig betala mer än det överenskomna fraktpriset.

Återbetalning

Ev. återbetalningar görs i första hand till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto.
Återbetalningen genom Klarna .

Konsumentköplagen/Garanti

Dimont säljer alla produkter med 2 års garanti.
Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden. När det gäller t ex handhavandefel / felinställd produkt eller att produkten inte är fackmannamässigt installerad, debiterar Dimont beställaren undersökningskostnaden. Detta gäller även i de fall vi inte kan hitta något fel på produkten eller då kund orsakat skadan själv.

Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan konfigurering av produkten.

Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till Returadressen i perfekt och oskadat skick.
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning.

Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs. oanvänd och inte förstörd eller skadad.

Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Dimont tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen.

Du som kund står för returfrakten, samt eventuella hanteringsavgifter tillämpade av tillverkaren vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar.

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till Returadressen i perfekt och oskadat skick.

Ångerrätt gäller inte företag.

Ångerrätt och/eller hävanderätt av order gäller inte beställda tillverkade produkter, om tillverkning påbörjats.

Fraktkostnaden vid utnyttjande av ångerrätten / retur, även ev. hanteringskostnad som ev. tas ut av leverantören tillkommer kunden.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagens 10 § gäller inte Ångerrätt företag.

Vid åberopande av Ångerrätt följ instruktionen enligt nedan:

Meddela alltid till Dimont om varorna som du vill returnera inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen, så kommer vi överens om returen och adressen för den .

Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget.

Sedan ska denna kartong skickas i ett transportemballage som är likvärdigt som det varan/varorna levererades i till dig.

Varan ska vara komplett.
Detta innebär att alla tillbehör ska gå med i returen. Dimont förbehåller sig rätten att i de fall returen inte är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna.

Ovan ångerrätt och öppet köp gäller inte offererade avtal mellan parterna.

Återtagandeförbehåll regleras bland annat i 54 § 4 st. Köpslagen (1990:931)
vilket ger att Alla varor förblir Dimonts egendom tills full betalning erlagts.

Sekretess och säkerhet – personuppgifter

GDPR och integritetspolicy

Dimont(“Personuppgiftsansvarig”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi på Dimont aldrig skulle sälja dina personuppgifter till något annat företag.
Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.
Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För att fullgöra köpeavtalet Garantier samt följa bokföringslagen , samt faktura lagen 7 år och hantera din beställning när du handlar hos oss Dimont så samlar vi in följande uppgifter:
Namn
Personnummer
Leveransadress
E-postadress
Mobiltelefonnummer (för avisering av beställning)
Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra er beställning:
Leverans
Avisering
Orderhistorik
Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning
Övrig hantering som har med din beställning att göra som eventuell retur eller reklamation
Samt att följa bokföringslagen.

De personuppgifter som registrerats hos Dimont att de inte förs vidare till annan part annat än vid eventuell betalningstvist eller om svensk lag kräver det.
Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från Dimont.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in

Dimont
Barrvägen 1
71231 Hällefors
Telefon 070-37 87 669
E-post info@dimont.se

Adress och kontaktuppgifter

Dimont                                    Barrvägen 1                                    712 31  Hällefors
Tel. 070 37 87 669
Epost: info@dimont.se
Org. nr. 780726-6676